Monday, December 5, 2011

Mari Mengenal Dunia Sebenar & Khilafah Islam Terakhir


One flag to rule them all !


Dalam sejarah pemerintahan Khilafah Islam sehingga hari ini, pemerintah Islam di bawah institusi Khilafah Islamiah pernah dipimpin oleh 104 khalifah. Mereka (para khalifah) terdiri daripada 4 orang Khalifah dari Khulafa' Rasyidin, 14 Khalifah dari dinasti Umayyah, 18 Khalifah dari dinasti ‘Abbasiyyah, diikuti dari Bani Buwaih 8 orang khalifah, dan dari Bani Saljuk 11 orang khalifah. Dari sini pusat pemerintahan dipindahkan ke Kaherah, yang dilanjutkan oleh 18 orang Khalifah. Setelah itu Khalifah berpindah kepada Bani Uthman (Uthmaniyyah). Dari Bani ini terdapat 30 orang Khalifah. Umat masih mengetahui nama-nama para Khulafa' Rasyidin dibandingkan dengan yang lain. Walaupun mereka juga tidak lupa dengan Khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-’Aziz, Harun ar-Rasyid, Sultan ‘Abdul Majid, Sultan Muhammad al-Fateh serta khalifah-khalifah yang masyhur dalam sejarah.


Sebelum Kelahiran Nabi Muhammad SAW, marilah kita selak sejarah Nabi Adam a.s hingga Nabi Isa a.s bahawasanya mereka-mereka ini diutuskan sebagai mewakili zaman-zaman dimana manusia (umatnya) hilang petunjuk dan kebenaran untuk mengenal pencipta. Tidak ramai dari kita yang sedar bahawa kita telah ditipu oleh Darwin dan ahli filosof Barat yang menyatakan permulaan dunia ini bermula dengan Zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik Dan Logam. Semua ini adalah suatu PEMBOHONGAN ! Saudara, untuk melihat setiap zaman yang wujud di dunia ini dari kaca mata Islam, lihat kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutuskan kepada mereka. Adam a.s adalah manusia pertama. Binaan pertama adalah Ka'abah. Qabil & Habil sudah tahu menutup auratnya. Ini adalah petanda bahawa manusia terawal sudah tahu membuat perkara-perkara asas dalam kehidupan mereka untuk survival.


Adakah mereka-mereka ini dikatakan orang-orang gua yang tidak berilmu dan berkain? Selepas Adam a.s, diutuskan Idris a.s hinggalah kepada Isa a.s, setiap mereka mempunyai umat mereka sendiri dan sebab mereka diutuskan tidak lain tidak bukan adalah untuk memberi petunjuk kebenaran kepada umat mereka yang telah melupakan tuhan setelah mereka menikmati sedikit kemewahan & kemajuan yang mereka kecapi, sehingga mereka sanggup menolak utusan Allah SWT yang menyebabkan mereka telah ditimpa bala yang maha dahsyat sehinggakan kita menganggap bahawa mereka tidak tahu membina dan mencipta sesuatu pun serta menetap di dalam gua.


al-Quran adalah pegangan kita, satu-satu buku panduan yang menceritakan perkara yang lepas, yang sedang dan yang akan berlaku. Sebuah manual yang hebat dari Allah untuk umat manusia. Ahli Fisolof Barat tidak wujud ketika Zaman-Zaman Litik itu, mana mungkin mereka boleh membuat andaian tersebut tanpa adalah satu panduan yang tepat. Mereka hanya menggunakan akal dan daya pemikiran seseorang manusia yang selalu membuat kesilapan atas andaian logika berdasarkan beberapa penemuan arkeologi. Lihat, Fikir & Amati di dalam hati, nescaya, mata hati kita sedikit demi sedikit akan terbuka. Insya-allah.


 Sebuah Hadith menyatakan bahawa Zaman Umat Nabi Muhammad SAW telah dibahagikan kepada 5 bahagian/fasa mengikut kerangka masa tertentu:


“Masa kenabian itu ada di tengah-tengah kalian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya.”


“Selanjutnya adalah masa Khilafah yang mengikuti jejak kenabian (Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya.”


“Selanjutnya masa kerajaan yang mengigit (Mulkan ‘Adhan), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya.”


“Setelah itu, masa kerajaan yang menyombong (Mulkan Jabariyyan), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya."


“Selanjutnya adalah masa Khilafah yang mengikuti jejak kenabian (Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah).”


“Kemudian beliau (Nabi) diam”. [Hadith Riwayat Ahmad dan Baihaqi dari Nuaman bin Basyir dari Huzaifah]
******************************************************************************************
Menerusi hadis ini, marilah kita sama-sama mengimbau kembali sejarah Khilafah & Khalifah Islam bermula dari Zaman Nabi Muhammmad SAW (Fasa Pertama) hinggalah pada Zaman kita dilahirkan sekarang ini (Fasa Keempat).  


A) Fasa Pertama : Masa Kenabian.(Muhammad SAW)
Madinah +Dinar/Dirham


1) Nabi Muhammad SAW - Dakwah di Makkah 13 tahun & Madinah 10 tahun = 23 tahun. (570 M - 632 M)


B) Fasa Kedua : Khilafah yang mengikuti jejak kenabian (Khulafa' Rasyidin)
Madinah +Dinar/DirhamTaklukan Khalifah Islam Khulafa Ar-Rasyidin (Abu Bakar)

2)  Saidina Abu Bakar, 632-634 M
3)  Saidina Umar Al-Khatab, (Umar І) 634-644 M
4)  Saidina Uthman Affan, 644-656 M
5)  Saidina Ali Abi Talib, 656-661 M

Setelah mereka, khalifah berpindah ke tangan Bani Umayyah yang berlangsung selama lebih dari 89 tahun. Khalifah pertama adalah Mu’awiyyah. Sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Masa kekuasaan mereka sebagai berikut:

C) Fasa Ketiga :  Kerajaan yang Mengigit* (Umayyah, Abbasiyah & Uthmaniyyah)
*Mengigit: menyerahkan kuasa pemerintahan kepada keturunan mereka. +Dinar/Dirham

# Khalifah Umayyah  (661 M - 1031 M)Peta Jajahan Takluk Khilafah Islam Umayyah.


(Afghanistan, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, China, Cyprus, Egypt, France, Georgia, Gibraltar(UK), India, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Pakistan, Palestine, Portugal, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Sudan, Spain, Syria, Tajikistan, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen & Western Sahara)


Panji Khilafah Umayyah


Khalifah Umayyah di Damascus. 
6) Muawiyah I ibn Abi Sufyan, 661 M – 680 M
7) Yazid I ibn Muawiyah, 680 M – 683 M
8) Muawiyah II ibn Yazid, 683 M – 684 M
9) Marwan I ibn al-Ḥakam, 684 M – 685 M
10) Abd al-Malik ibn Marwan, 685 M – 705 M
11) al-Walid I ibn Abd al-Malik, 705 M – 715 M
12) Suleiman ibn Abd al-Malik, 715 M – 718 M
13) Umar ibn Abd al-Aziz, 717 M – 720 M (The Best King)
14) Yazid II ibn Abd al-Malik, 720 M – 724 M
15) Hisham ibn Abd al-Malik, 724 M – 743 M
16) al-Walid II ibn Yazid II, 743 M – 744 M
17) Yazid III ibn al-Walid, 744 M
18) Ibrahim ibn al-Walid, 744 M
19) Marwan II ibn Muhammad (ruled from Harran in the Jazira) 744 M – 750 M


Amir Umayyah di Cordoba.
20) Abd ar-Rahman I, 756 M – 788 M
21) Hisham I, 788 M – 796 M
22) al-Hakam I, 796 M – 822 M
23) Abd ar-Rahman II, 822 M – 852 M
24) Muhammad I of Córdoba, 852 M – 886 M
25) Al-Mundhir, 886 M – 888 M
26) Abdallah ibn Muhammad 888 M – 912 M
27) Abd ar-Rahman III, 912 M – 929 M


Khalifah Umayyah di Cordoba.
28) Abd ar-Rahman III, as caliph, 929 M – 961 M
29) Al-Hakam II, 961 M – 976 M
30) Hisham II, 976 M – 1008 M
31) Mohammed II, 1008 M – 1009 M
32) Suleiman, 1009 M – 1010 M
33) Hisham II, restored, 1010 M – 1012 M
34) Suleiman, restored, 1012 M – 1017 M
35) Abd ar-Rahman IV, 1021 M – 1022 M
36) Abd ar-Rahman V, 1022 M – 1023 M
37) Muhammad III, 1023 M – 1024 M
38) Hisham III 1027 M – 1031 M


*********************************************************


# Abbasiyah (750 M – 1258 M  & 1261 M -1513 M)
Peta Jajahan Takluk Khilafah Islam Abassiyah.


(Afghanistan, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Egypt, France, Georgia, Greece, Iran, Iraq, Israel, Italy, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Malta, Morocco, Oman, Pakistan, Palestine, Portugal, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Spain, Syria, Tajikistan, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan & Yemen)


Panji Khilafah Abbasiyah.

Khalifah Abbasiyah di Baghdad
39)  Abu al-Abbas al-Saffah, 750 M - 154 M
40)  Abu Ja'far al-Manshur, 754 M – 775 M
41)  Al-Mahdi, 775 M – 785 M
42)  Musa al-Hadi, 785 M – 786 M
43) Harun ar-Rasyid, 786 M – 809 M
44) Al-Amin, 809 M – 813 M
45) Abdullah al-Makmun, 813 M – 833 M
46) Al-Mu'tashim Billah, 833 M – 842 M
47) Al-Watsiq, 842 M – 847 M
48) Al-Mutawakkil, 847 M – 861 M
49) Al-Muntashir, 861 M – 862 M
50) Al-Musta'in, 862 M – 866 M
51) Al-Mu'taz, 866 M – 869 M
52) Al-Muhtadi, 869 M – 870 M
53) Al-Mu'tamid, 870 M – 892 M
54) Al-Mu'tadhidh, 892 M – 902 M
55) Al-Mu'tafi, 902 M – 908 M
56) Al-Muqtadir, 908 M – 932 M
57) Al-Qahir, 932 M – 934 M
58) Al-Radhi, 934 M – 940 M
59) Al-Muttaqi, 940 M – 944 M
60) Al-Mustakfi, 944 M – 946 M
61) Al-Muthi'ilah, 946 M – 974 M
62) Al-Ta'i, 974 M – 991 M
63) Al-Qadir, 991 M – 1031 M
64) Al-Qayyim, 1031 M – 1075 M
65) Al-Muqtadi, 1075 M – 1094 M
66) Al-Mustazhir, 1094 M – 1118 M
67) Al-Mustarsyid, 1118 M – 1135 M
68) Ar-Rasyid, 1135 M – 1136 M
69) Al-Muktafi, 1136 M – 1160 M
70) Al-Mustanjid, 1160 M – 1170 M
71) Al-Mustadhi, 1170 M – 1180 M
72) An-Nashir, 1180 M – 1225 M
73) Azh-Zhahir, 1225 M – 1226 M
74) Al-Mustanshir, 1226 M – 1242 M
75)Al-Musta'shim, 1242 M – 1258 M


Khalifah Abbasiyah di Kaherah
76) Al-Mustansir, 1261 M – 1262 M
77) Al-Hakim I (Cairo), 1262 M – 1302 M
78) Al-Mustakfi I of Cairo, 1303 M – 1340 M
79) Al-Wathiq I, 1340 M – 1341 M
80) Al-Hakim II, 1341 M – 1352 M
81) Al-Mu'tadid I, 1352 M – 1362 M
82) Al-Mutawakkil I, 1362 M – 1383 M
83) Al-Wathiq II, 1383 M – 1386 M
84) Al-Mu'tasim, 1386 M – 1389 M
85) Al-Mutawakkil I (restored), 1389 M – 1406 M
86) Al-Musta'in, 1406 M – 1414 M
87) Al-Mu'tadid II, 1414 M – 1441 M
88) Al-Mustakfi II, 1441 M – 1451 M
89) Al-Qa'im, 1451 M – 1455 M
90) Al-Mustanjid, 1455 M – 1479 M91) Al-Mutawakkil II, 1479 M – 1497 M
92) Al-Mustamsik, 1497 M – 1508 M
93) Al-Mutawakkil III, 1508 M – 1517 M


*********************************************


# Uthmaniyyah (1299–1923)Peta Jajahan Takluk Khilafah Islam Uthmaniyyah.

(Seljuk Sultanate of Rûm, Eastern Roman Empire, Empire of Trebizond, Despotate of the Morea, Despotate of Epirus, Duchy of the Archipelago, Karamanoğlu, Second Bulgarian Empire, Serbian Despotate, Mamluk Sultanate, Kingdom of Hungary, Algeria and Tunis, Turkey, Hellenic Republic, Kingdom of Egypt, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Albania, Kingdom of Romania, Bulgaria, British Cyprus, British Mesopotamia, British Palestine, French Algeria, French Tunisia, French Syria & Italian North Africa)Panji Khilafah Uthmaniyyah.

Khalifah Uthmaniyyah


94) Uthman I, 1281 M - 1326 M
95) Orhan I, 1326 M - 1359 M
96) Murad I, 1359 M - 1389 M
97) Bayezid I, 1389 M - 1402 M
98) Interregnum 1402 M - 1413 M  
99) Mehmed I, 1413 M - 1421 M
100) Murad II, 1421 M - 1444 M
101) Mehmed II, 1444 M - 1445 M (Sultan Muhammad al-Fateh)
102) Murad II, 1445 M - 1451 M
103) Mehmed II, 1451M - 1481 M (Conquered Constantinople in 1453)
104) Beyazid II, 1481 M - 1512 M
105) Selim I, 1512 M - 1520 M
106) Suleiman I, 1520 M - 1566 M
107) Selim II, 1566 M - 1574 M
108) Murad III, 1574 M - 1595 M
109) Mehmed III, 1595 M - 1603 M
110) Ahmed I, 1603 M - 1617 M
111) Mustafa I, 1617 M - 1618 M
112) Uthman II, 1618 M - 1622 M
113) Mustafa I, 1622 M - 1623 M
114) Murad IV, 1623 M - 1640 M
115) Ibrahim I, 1640 M - 1648 M
116) Mehmed IV, 1648 M - 1687 M
117) Suleiman II, 1687 M - 1691 M
118) Ahmed II, 1691 M - 1695 M
119) Mustafa II, 1695 M - 1703 M
120) Ahmed III, 1703 - 1730 M
121) Mahmud I, 1730 M - 1754 M
122) Uthman III, 1754 M - 1757 M
123) Mustafa III, 1757 M - 1774 M
124) Abd-ul-Hamid I, 1774 M - 1789 M
125) Selim III, 1789 M - 1807 M
126) Mustafa IV, 1807 M - 1808 M 
127) Mahmud II, 1808 M - 1839 M
128) Abd-ul-Mejid I, 1839 M - 1861 M
129) Abd-ul-Aziz, 1861 M - 1876 M
130) Murad V, 1876 M
131) Abd-ul-Hamid II, 1876 M - 1909 M
132) Mehmed V (Reşad), 1909 M - 1918 M
133) Mehmed VI (Vahideddin), 1918 M - 1922 M
134) Abd-ul-Mejid II, 1922 M - 1924 M (Last Caliphs of Ottoman)Khalifah Utmaniyyah Terakhir.

********************************************


D) Fasa keempat Kerajaan yang Menyombong (Negara Bangsa Yang Merdeka) [1924-20**]  +Matawang Kertas Berasaskan RIBA'. Negara Bangsa hari ini.

Selepas Perang Dunia Pertama, Khilafah Islam terakhir Turki Ottoman telah dihapuskan oleh British pada 1924. Bermula dari itu, Khilafah Islam Turki Ottoman berpecah dan negara-negara Islam baru terbentuk satu per satu hasil dari pepecahan tersebut. Maka terbentuklah kemerdekaan untuk setiap negara yang berpecah dari sistem Khalifah Islam Turki Ottoman seperti Di (Tanah Arab) Arab Saudi, Palestin, Jordan, Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Bahrain, Qatar, Kuwait, UAE, Oman & Yemen. Di (Afrika) Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Sudan, Mesir, Ethiopia. Di (Eropah Timur) Andorra, Armenia, Azerbaijan, Cyprus, Georgia, Gibraltar (UK), Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mauritania, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan & Western Sahara. Di (Asia Selatan) Pakistan, Afghanistan, Wilayah Kashmir, Maldives. Di zaman ini, Pemerintah Islam yang menjalankan pemerintahan Islam di sesebuah negara tidak lagi dipanggil Khalifah atau Emir dan pusat pemerintahan mereka tidak lagi dipanggil Khilafah kerana mereka tidak lagi berdaulat di bawah satu panji, tidak lagi berada di bawah satu Emir/Khalifah & tidak lagi berlaku pemusatan kuasa oleh sistem Khilafah. Lihatlah kuasa yang memerintah Arab Saudi (Wahabi Nation), kuasa yang mengikis Islam di Turki (Islam Secular of Young Turks), kuasa yang mengugat perpaduan Islam di Iran (Syiah Nation) & kuasa yang menangkis suara Ikhwanul Muslimin/Azhar University di Mesir (Anwar Sadat, Ghamal Nasir & Hosni Mubarak). tak lupa Malaysia kita yang dihadiahkan oleh British sedang mereka (British) mentertawakan kita semua semasa perkataan 'Merdeka' dilaungkan penuh semangat pada 31 Ogos. Percayalah.


 Hakikat yang setiap umat Islam perlu tahu bahawa ini semua berlaku sewaktu Dajjal berada di dalam dimensi masa sehari sama seperti setahun. (rujuk artikel terdahulu fasa kedatangan Dajjal). Dajjal berjaya memisahkan kekuasaan Islam kepada wilayah berasingan yang mempunyai bendera dan sempadan mewujudkan negara bangsa. Ia menyebabkan berlakunya sifat kebangsaan hasil dari persempadanan (bangsa) dan menghakis sifat kekhalifahan (agama) dan akhirnya setiap negara yang wujud menampakkan seolah-olah mereka menyombong antara satu sama lain. Zaman inilah dinamakan Zaman Kerajaan Menyombong. Zaman ini telah bermula dan sedang dihuni oleh kita pada hari ini dan akan berakhir tidak lama lagi. Ya ! tidak lama lagi ! Allahu A'lam. Di zaman ke-empat ini lah Nabi Muhammad SAw menyatakan umatnya akan menghadapi satu fitnah yang besar yang tidak pernah ditimpa oleh umat-umat lain dan terdahulu. Itulah fitnah al-Masih ad-Dajjal. Ini kerana, di zaman ini lah merupakan peringkat terakhir Dajjal mencari pengikut2nya ke Neraka kerana ia tidak mungkin berlaku pada zaman ke-lima kerana Islam sudah kembali ke puncak setelah Taghut ditewaskan.Tanah Arab dipecah-pecah menjadi wilayah yang akhirnya menjadi negara bangsa.

Maka bermula pada 1924, Zaman ini yang kita semua huni ini semakin terkehadapan dan semakin maju dengan pencapaian demi pencapaian dalam segala bidang yang dilakukan sehingga kehebatannya mengatasi zaman-zaman dan umat-umat terdahulu. Inilah zaman yang dikenali sebagai Zaman Moden. Islamic Eschatology menamakan ia sebagai Tamadun Yakjuj & Ma'juj. Untuk memudahkan anda semua dalam memberi kefahaman Dajjal dan Yakjuj & Ma'juj, ialah Dajjal boleh diibaratkan sebagai 'Manager' & Yakjuj & Ma'juj adalah 'employee' kepada Dajjal. Untuk menanti kehadiran Dajjal setelah Sea of Galilee kering, kerja-kerja menyediakan tapak pemerintahan Dajjal diserahkan kepada Yakjuj & Ma'juj. Sekarang, ramai yang sudah mengerti asasnya bukan? tapak pemerintahan Dajjal adalah terletak di Jerusalem dan disitu terletak negara Islam Palestin. Untuk membolehkan Dajjal memerintah dari 'throne' Nabi Daud a.s & Nabi Sulaiman a.s, maka Negara Islam Palestin mesti dihapuskan, Siapakan yang menghapuskannya? mereka adalah Zionist International. Dan sekarang, makin ramai yang sudah mengerti satu per satu bukan? maka, siapakah Yakjuj & Ma'juj itu? anda sudah boleh menekanya.


Ingat, tugas Yakjuj & Ma'juj tidak tertumpu kepada membina asas negara Yahudi untuk menanti kedatangan Dajjal sahaja, akan tetapi dalam masa yang sama mereka harus memastikan bahawa musuh mereka (yakni Islam) ditundukkan terlebih dahulu. Tunduk disini bermaksud tidak menentang segala perilaku dan perbuatan mereka malah kita akan dialpakan dan dilalaikan. Caranya, maka pelbagai produk, bahan makanan, hiburan, gaya hidup tidak bertuhan dan corak ekonomi (riba) yang di aplikasikan dan digunapakai oleh kebanyakan negara Islam pada hari ini (akan tetapi mereka tidak sedar !) Dan sekali lagi, makin ramai yang sudah mengerti semuanya bukan? Alhamdulillah. kami berharap agar sahabat semua mampu melihat dunia sama seperti mana kita melihat. kami hanya mampu untuk bicara ilmu ini secara panjang lebar, tetapi tidak mampu untuk mengubah persepsi dan kaca mata sudut pandang kalian kerana Nur itu adalah milik Allah. Hanya dengan Nur lah anda mampu melihat dunia yang sebenar. Tidak cukup hanya dengan ilmu Islamik dan Sejarah. Tidak dinafikan, Sejarah & Islamik Knowledge (Al-Quran+al-Hadis) adalah subjek terpenting di Akhir Zaman, zaman dimana kita sedang bernafas sekarang dan zaman anak kita bakal dan telah dilahirkan.


E) Fasa Kelima : Khilafah yang mengikuti jejak kenabian. (20** - 21**) +Dinar/Dirham
Khilafah Terakhir al-Mahdi.


135) al-Mahdi. (Khilafah Islam terakhir di Jerusalem) 


Khilafah Islam terakhir akan terbentuk sebagai suatu klimak kepada tanda-tanda besar Kiamat, Ia terjadi apabila semua Negara Islam bersatu berdaulat di atas nama Khalifah Islam Imam al-Mahdi kurang 50 tahun lagi (Sea of Galilee kering) iaitu berakhirnya dimensi masa Dajjal sehari sama seperti seminggu. Ketika itu, 3 orang manusia agung akan muncul bermula dengan al-Masih ad-Dajjal, Imam al-Mahdi dan al-Masih Isa a.s. Allahu-A'lam.Panji Hitam dari Khurasan


Sumber : http://www.facebook.com/notes/islamic-eschatology-the-study-of-the-end-of-time-kajian-akhiruzzaman/islamic-eschatology-mari-mengenal-dunia-sebenar-khilafah-islam-terakhir/215226601857216

No comments:

Post a Comment